Hotel Senátor (pobočka Děčín) v Děčíně hodnocení
Oblastní muzeum Děčín | Hotel Senátor

Oblastní muzeum Děčín

Oblastní muzeum v Děčíně sídlí od roku 1957 v bývalém loveckém dvoře (postaven kolem r. 1735) významného hraběcího rodu Thun-Hohensteinů, naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Děčíně-Podmoklech.

Decin_Muzeum_foto-Muzeum_02

Děčínské muzeum začalo být budováno již v roce 1945 jako důležitá kulturní a osvětová instituce a středisko vlastivědné práce. V průběhu doby se ústav specializoval na dějiny labské plavby a získal v tomto oboru celorepublikový i mezinárodní význam (expozice o vývoji lodní dopravy na Labi). Po roce 1989 se začal výrazněji zaměřovat také na historii regionu. Nabízí expozice věnované archeologickému výzkumu středověkého Děčína, gotickému sochařskému umění v regionu či ornitologickému obrazu Děčínska, ale také galerii a tématické i výtvarné výstavy.

Decin_Oblastni-muzeum Decin_Oblastni-muzeum Decin_Oblastni-muzeum Decin_Oblastni-muzeum Decin_Oblastni-muzeum


Roku 1992 bylo na nádvoří muzea zřízeno lapidárium, kde se soustřeďují umělecká díla a cenné architektonické detaily a články z prostoru Děčínska (např. barokní sochy P. Marie Immaculaty či sv. Heleny z kostela Povýšení sv. Kříže, sv. Jana Nepomuckého z Dívčího skoku u Jakub, Ecce homo z Rozběles atd., ale i kamenné heraldické a ostatní památky).

Park před budovou se honosí mohutným exemplářem exotického jinanu dvoulaločného (jeden z největších jinanů v Čechách), zasazeného pravděpodobně s výstavbou loveckého dvora.

Oblastní muzeum Děčín má stálou expozici také na děčínském zámku.

 

Poznávejte s námi barvitou minulost našeho města i regionu ...

 

www.muzeumdc.czZvětšit mapu

int(1)