Hotel Senátor (pobočka Děčín) v Děčíně hodnocení
Židovská synagoga | Hotel Senátor

Židovská synagoga

Naše synagoga stojí při cestě z Podmokel na Pastýřskou stěnu. Vystavěla ji podmokelská židovská obec v letech 1906-1907 v pseudooreintálním stylu s výraznými secesními prvky.

Naštěstí unikla osudu, který stihl velké množství synagog v Čechách, zejména v někdejších Sudetech. Pro její zachování prý během "křišťálové noci" osobně intervenoval tehdejší podmokelský starosta JUDr. Anton Kreissl (zemřel v Rabštejně 30.6.1945), s odůvodněním, že by její zapálení mohlo poškodit okolní domy. Také jeho nástupce, starosta Julius Stumpf (1939 - 1942) byl vystavován neustálému tlaku, aby budovu nechal zničit. Ať už jej k tomu vedly jakékoli pohnutky, podstatné je, že tak neučinil. Jednou argumentoval nedostatkem pracovních sil, jindy využitím budovy. Synagoga, zbavená všech náboženských symbolů, sloužila v době okupace nejdříve jako skladiště wehrmachtu, od r. 1941 jako letecká modelárna Hitlerjugend a po té znovu jako vojenské skladiště.

Decin_Zidovska-synagoga Decin_Zidovska-synagoga

Židovská obec získala synagogu zpět v roce 1994 darem od Okresního národního výboru. Synagoga byla tehdy již ve značně zuboženém stavu. Z interiéru během pohnuté doby zmizelo prakticky veškeré vybavení, bohužel včetně toho nejpodstatnějšího - Tóry. Zůstaly holé stěny. Dne 18.4.1996 Státní ústav památkové péče zapsal synagogu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Od té doby prošel objekt díky péči Židovské obce Děčín a dalších subjektů náročnou rekonstrukcí, která jí vrátila důstojnost a půvab. Dnes se řadí mezi významná centra kulturního a společenského dění ve městě.

synagoga

Těšíme se na shledání s Vámi …

http://zidovskaobecdecin.wz.cz


Zvětšit mapu

int(1)